top of page
  • admin

เบสสบู่ เกรดฟองเยอะ

เหมาะสำหรับผลิตสบู่ที่ต้องการปริมาณฟองเยอะ อาบสนุกเหมาะกับทำสบู่อาบน้ำ สบู่สคับ สบู่สมุนไพร ใส่สารสกัดได้มาก ทนการขึ้นเหงื่อ ขึ้นรูปเร็วปริมาณฟอง 10/10

ความแข็ง 8/10

ความใส 5/10

ทนชื้น(ทนการขึ้นเหงื่อ) 9/10

ใส่สารสกัดได้ 10-15% (ขึ้นอยู่กับชนิดสารสกัด)


งานสบู่ที่แนะนำ: สบู่อาบน้ำสมุนไพร สบู่ใส่ผงสคับ สบู่ใส่ผงสมุนไพร สบู่กาแฟ งานสบู่ที่ต้องการฟองเยอะ อาบสนุกBình luận


bottom of page